Grupa PCC

Prawie 1000 produktów i formulacji chemicznych dla przemysłu. Plastyfikatory uniepalniające, antyutleniacze/stabilizatory, uniepalniacze, dyspergatory i wiele innych dodatków do tworzyw sztucznych

Grupa PCC

Wiadomości

Modyfikatory przetwa...

Modyfikatory przetwarzania w przemyśle tworzyw sztucznych

    2019-06-18
Tworzywo sztuczne jest lekkim, łatwo formowalnym i niedrogim materiałem. Jednak, aby uzyskać pożądane kształty i nadać temu materiałowi określone cechy, musi on zostać poddany procesom przetwórczym.
Poliuretany jako izo...

Poliuretany jako izolacja urządzeń grzewczych i chłodniczych

    2019-02-08
Projektowanie instalacji grzewczych i chłodniczych stanowi istotny etap inwestycji zarówno w budownictwie mieszkaniowym, jak i przemysłowym. Ocenia się, że potencjał rozwoju rynku izolacji termicznych dla tych urządzeń, m.in. z wykorzystaniem systemów PUR, jest bardzo duży.
Materiały poliuretan...

Materiały poliuretanowe - przyszłość tworzyw sztucznych?

    2019-02-04
Poliuretany (w skrócie nazywane PU lub PUR) znajdują się w gronie najpowszechniej stosowanych na świecie materiałów polimerowych.
Uniepalniacze stosow...

Uniepalniacze stosowane w przemyśle tworzyw sztucznych

    2019-01-16
Tworzywa sztuczne są powszechnie wykorzystywanymi materiałami do produkcji większości przedmiotów i urządzeń. Zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa wymaga stosowania się do surowych wymagań, m. in. w zakresie odporności polimerów na działanie ognia.
Biotworzywa – ekolog...

Biotworzywa – ekologiczny kierunek rozwoju tworzyw sztucznych

    2018-12-27
Rozwiązaniem problemu z zagospodarowaniem stale rosnącej ilości odpadów z tworzyw sztucznych mogą być biotworzywa, czyli biodegradowalne materiały polimerowe.
Środki antystatyczne...

Środki antystatyczne - po co są dodawane do tworzyw sztucznych?

    2018-12-10
W produkcji tworzyw sztucznych stosowanie środków antystatycznych jest konieczne. Dodatki te są niezbędne, ponieważ pozwalają ułatwić proces produkcyjny, a także późniejsze używanie wyrobu gotowego.
PCC Rokita podsumowa...

PCC Rokita podsumowała III kwartały 2018

    2018-11-13
Rezultaty minionego okresu były lepsze w porównaniu do dziewięciu miesięcy roku ubiegłego. Wyższy poziom osiągnął zarówno skonsolidowany zysk EBITDA, wzrastając o 40%, jak i zysk netto Grupy, który zwiększył się o blisko 60%. Marża brutto na sprzedaży przekroczyła 30%.
PCC Exol optymistycz...

PCC Exol optymistycznie po I półroczu 2018

    2018-08-29
Grupa zakończyła sześć miesięcy tego roku wynikami lepszymi niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Zysk EBITDA ukształtował się na poziomie 22,2 mln zł, tym samym poprawiając ubiegłoroczny wynik o 2,6 mln zł. Zysk netto zamknął się kwotą 9,5 mln zł, zwiększając zeszłoroczny wynik o 1 mln zł.
Bardzo dobre półrocz...

Bardzo dobre półrocze Grupy PCC Rokita

    2018-08-24
PCC Rokita, giełdowa spółka z branży chemicznej, opublikowała bardzo dobre wyniki za I półrocze 2018.
Bardzo dobry I kwart...

Bardzo dobry I kwartał Grupy PCC Rokita

    2018-05-17
Grupa PCC Rokita opublikowała bardzo dobre wyniki za I kwartał 2018. Na takie rezultaty miały wpływ wyniki z działalności dwóch podstawowych segmentów produkcyjnych, jakimi są Chloropochodne i Poliuretany.
Rekord zapisów na ob...

Rekord zapisów na obligacje PCC Rokita

    2018-03-26
Na obligacje PCC Rokita serii EE została złożona rekordowa ilość zapisów. Złożono 1083 zleceń kupna. Grupa od ponad 7 lat regularnie emituje papiery dłużne.
PCC Exol zwiększa sp...

PCC Exol zwiększa sprzedaż i inwestuje

    2018-03-23
Skonsolidowane przychody ze sprzedaży za rok 2017 osiągnęły poziom 625,4 mln zł. W minionym roku Grupa PCC Exol wypracowała marżę brutto na sprzedaży o wartość 86,7 mln zł. Zysk netto Grupy za 2017 wyniósł 18,2 mln zł.
Grupa PCC Rokita opu...

Grupa PCC Rokita opublikowała wyniki za rok 2017

    2018-03-12
Działająca w branży chemicznej Grupa PCC Rokita opublikowała wyniki za rok 2017, z zastrzeżeniem, iż wypracowane zyski trzeba analizować przez pryzmat wysokich wyników 2016 roku.
Akcje PCC Rokita pon...

Akcje PCC Rokita ponownie notowane w ramach RESPECT Index

    2017-12-18
PCC Rokita, giełdowa spółka reprezentująca branżę chemiczną, po raz drugi została zakwalifikowana do grona uczestników RESPECT Index w ramach XI edycji tego projektu.
Wyniki finansowe PCC...

Wyniki finansowe PCC Rokita po trzech kwartałach 2017 roku

    2017-11-10
Spółka PCC Rokita opublikowała skonsolidowane wyniki finansowe za trzy kwartały 2017 roku.