Grupa PCC

Ponad 1100 produktów i formulacji chemicznych dla przemysłu. Plastyfikatory uniepalniające, antyutleniacze/stabilizatory, uniepalniacze, dyspergatory i wiele innych dodatków do tworzyw sztucznych oraz butelki plastikowe

Grupa PCC

Produkty

Oferta dla branży tworzyw sztucznych

Oferta ogólna Grupy PCC

 • Chloroalkalia, surowce i półprodukty
 • Poliuretany (poliole polieterowe, środki uniepalniające, systemy poliuretanowe)
 • Produkty specjalistyczne (dodatki specjalistyczne, formulacje chemiczne, oleje i środki smarowe)
 • Surfaktanty (amfoteryczne, anionowe, kationowe, niejonowe)

pcc rokita       autocysterna

Produkty oparte na bazie fosforu:

 • nieorganiczne związki fosforu:
  * trójchlorek fosforu (PCl3)
  * tlenochlorek fosforu (POCl3)
 • plastyfikatory uniepalniające, seria Roflex
 • środki uniepalniające, seria Roflam
 • stabilizatory termiczne/antyutleniacze, seria Rostabil

Produkty oparte na bazie naftalenu:

 • Środki dyspergujące, seria Dyspergator 4